Chronisch ziek en Werk

Participeren in de samenleving

Participeren in de samenleving en op het werk wil iedereen graag, ook als je een beperking hebt. Maar soms lukt dat door allerlei redenen toch niet, en is er ondersteuning nodig.

Mensen met diverse aandoeningen zoals reuma, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, ADHD of andere beperkingen kunnen baat hebben bij ondersteuning en begeleiding op de werkplek. Begeleiding kan hier een bijdrage aan leveren door zowel de werknemer te ondersteunen, als de werkgever advies te geven.

 

Meerwaarde

Voordeel van begeleiding op de werkplek is dat we samen kunnen onderzoeken waar de beperkingen invloed hebben op het werk, hoe dit opgelost kan worden met aanpassingen in manier van werken, werktijden of met hulpmiddelen. Ook kijken we waar de sterke kanten en andere vaardigheden van een werknemer liggen die nog uitgebouwd kunnen worden, zodat een werknemer toch behouden kan blijven voor de organisatie.

 

Werknemer

Als werknemer met reuma, niet-aangeboren hersenletsel of andere beperkingen kun je op het werk tegen problemen aanlopen in de uitvoering van je werk of in de samenwerking en communicatie met anderen. Aanbrengen van structuur in het werk, kijken naar en ondersteunen bij de werkprocessen, zoeken naar oplossingen voor problemen en begeleiding bij communicatie kan ervoor zorgen dat je prettiger kunt functioneren binnen je werk en je talenten kunt ontplooien.

 

Werkgever

Het aansturen van werknemers met een beperking kan andere kennis, vaardigheden en aandachtspunten vragen van een leidinggevende. Als coach kan ik de werkgever hierin adviseren, ondersteunen en voorlichten.

 

Ben je chronisch ziek of heb je een beperking en loop je op het werk ook tegen problemen aan en wil je ondersteuning hierbij?
Bent u werkgever en heeft u vragen of wilt u advies over inzet van coaching voor een medewerker?

  Neem dan contact op